ارسال مطلب

ارسال مطلب

 ازهمه خوانندگان عزیزتقاضادارم چنانکه می خواهند دراین فصلنامه ماراهمراهی کنند مطالب خودرابه صورت وردبه ماایمیل کنند.دوستانی که قصدهمکاری بامارادارندمی توانندمطالب خودراشامل مقالات ،داستان،جوک،معرفی کتاب وسایرمواردمربوط به مدیریت به ماایمیل کنند.توجه داشته باشید که مطالب حتی الامکان به صورت وردباشندلطفا نام واسم شهر خودرانیزبنویسید هنگام ارسال مطالب درقسمت موضوع بنویسید فصلنامه مدیریت تادرفصلنامه درج شود.لطفا درقسمت موضوع ایمیل بنویسید فصلنامه مدیریت.

راه ارتباط باما شما می توانیدازطریق اس ام اس بامادرارتباط باشید.

  1. wwwgom.vcp.ir
  2. و                     www.daodgh.blog.ir

Email:[email protected]

وشماره بنده09383754175

باتشکر داوودقادرزاده

نویسنده مطلب: داوود قادرزاده

داوود قادرزاده

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...