فصلنامه مدیریت

فصلنامه مدیریت

سلام به خوانندگان عزیز امیدوارم حاصل کارمن تابه اینجای کارباسعی وتلاش خودرضایت شماخوانندگان راجلب کرده باشد. ودرادامه هم به یاری حق وکمک شمادوستان بتوانیم پربارترازقبل خدمتگذارباشیم.بلاخره  فصلنامه مدیریت نیز منتشرشد.ومطالب جدیدی اضافه شد 

ازاین پس هربارتغییراتی درفصلنامه ایجادخواهیم کرد وامیدواریم بانظراتتان به هرچه بهترشدن فصلنامه کمک کنید.

این باراین فصلنامه باهمکاری مرکزپژوهشی وتحقیقاتی جهان نوین وهمکاری کتابخانه مجازی جهان نوین درچهارنسخه جاوا،اندروید،ایپدوپی دی اف منتشرمی شود.ازاین که این فصلنامه رابرای خواندن انتخاب کردید ممنوم وتقاضادارم ماراازنظرات ،پیشنهادات وانتقادات خودبیهره نفرمایید.

 

 

باتشکرداوودقادرزاده

نویسنده مطلب: داوود قادرزاده

داوود قادرزاده

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...