تصاویر خود را ارسال کنید

تصاویر خود را ارسال کنید

یک امکان جدید و فوق العاده برای شما عزیزان که این پیشنهادات تعداد زیادی از کاربران بود. از امروز شما میتوانید تصاویر خود را که مرتبط با برنامه خندوانه هست را برای ما ارسال کنید تا با نام و توضیحات خود شما آن را در سایت منتشر کنیم. لطفا در ارسال تصاویر خود دقت داشته باشید این تصاویر باید قابل نمایش و با قوانین جمهوری اسلامی ایران برابری کنند.

منتظر تصاویر زیبا و دیدنی شما هستیم.

توضیحات »

شما میتوانید در هر بار دو تصویر را برای ما ارسال کنید. فایل تصویری شما باید با پسوند ها png|jpg|jpeg باشد. حجم تصویر ارسال شما باید کمتر از ۵MB باشد.